Sitemap

Šmolíkova 866
16100 Praha 6

235325353

dedina@dedina.cz

www.dedina.cz

Facebook
Skype: 0

IČ: 26200571
DIČ: 0

Nabídka služeb a produktů

Služby sociální sociální prevence

Středisko Dědina poskytuje 2 registrované služby občanům se zrakovým postižením, sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny. Dále provádíme specifické rekvalifikační kurzy v těchto oborech : - nevidomý a slabozraký ...

   Upravit záznam

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s.

Poslední aktualizace: 21. 09. 2018 11:57

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Zařazení dle oboru: Sociální a zdravotní služby
Region: Hl.m.Praha

Anotace / poslání organizace:
Pobytové a ambulantní služby pro těžce zrakově postižené dospělé osoby v produktivním věku. Poskytujeme 2 registrované služby - sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny. Následně organizujeme rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT a MZ ČR (nevidomý a slabozraký masér, obsluhu PC, ruční tkadlec, dráteník, pracovník v kartonážní výrobě, košíkář, práce v keramické dílně. Někteří absolventi se poté stávají zaměstnanci na vymezených chráněných pracovních místech.Bankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
Běžný 169786379 0800 CZK
DMS konta
název číslo
0
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Bc. Naděžda Modráčková ředitelka 233310040 modrackova@dedina.cz
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Martin Procházka IT prochazka@dedina.cz
Dagmar Bláhová projektový manažer 235325353 blahova@dedina.cz
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) --
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách Česká rada sociálních služeb
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví ANO 
Audit organizace ANO 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2017
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) 10 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 14%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 66%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 1%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 2%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 4%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 10%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 10 Kč
— mzdy (pouze %) 71%
— ostatní (pouze %) 26%
Hospodářský výsledek 183 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
28.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 9 466 454 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 12%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 62%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 10%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 5%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 11%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 9 505 848 Kč
— mzdy (pouze %) 65%
— ostatní (pouze %) 35%
Hospodářský výsledek -39 393 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
7 720 678 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
40.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) 9 769 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 15%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 60%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 1%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 1%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 2%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 21%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 9 383 000 Kč
— mzdy (pouze %) 70%
— ostatní (pouze %) 30%
Hospodářský výsledek 386 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
31.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013
Výnosy celkem (částka) 10 343 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 16%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 66%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 2%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 2%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 2%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 12%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 9 924 000 Kč
— mzdy (pouze %) 65%
— ostatní (pouze %) 35%
Hospodářský výsledek 419 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
31.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2012
Výnosy celkem (částka) 7 509 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 22%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 64%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 1%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 1%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 4%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 8%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 9 064 000 Kč
— mzdy (pouze %) 69%
— ostatní (pouze %) 31%
Hospodářský výsledek -1 555 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
30.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

   zpět na přehled