Sitemap

S. K. Neumanna 2011/7
18200 Praha 8 - Libeň

283 88 13 23

honigova@spolekprozvelebenistarehudby

www.spolekprozvelebenistarehudby.cz

Facebook

IČ: 22759492

   Upravit záznam

Spolek pro zvelebení staré hudby

Poslední aktualizace: 14. 02. 2016 14:14

Právní forma: Spolek
Zařazení dle oboru: Kultura a umění
Region: Hl.m.Praha

Anotace / poslání organizace:
Podpora a propagace staré hudby v České republice.
Toto poslání je naplňováno prostřednictvím následujících činností:
* podpora prosazování širší účasti veřejnosti na koncertech staré hudby a podnícení zájmu o tuto hudbu
* podpora hudebně-vědeckého výzkumu v oblasti staré hudby, a projektů kombinujících starou hudbou s výtvarným uměním a filmem,
* podpora dobrého a férového zacházení s hudebníky
* podpora prezentace staré hudby v kontextu současných hudebních stylů
* podpora realizace hodnotných a objevných dramaturgiíBankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
firemní 2842367369 0800 CZK
DMS konta
název číslo
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
MgA. Alena Hönigová předsedkyně výboru 777 644 737 honigova@hotmail.com
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
MgA. Alena Hönigová předsedkyně výboru 777 644 737 honigova@hotmail.com
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) 9
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách --
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví NE 
Audit organizace NE 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 1 001 982 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 4%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 45%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) 9%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 16%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 25%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 1 001 982 Kč
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) 100%
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 000 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) 830 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 45%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 8%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 27%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 18%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 2%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 830 000 Kč
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) 100%
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 000 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013
Výnosy celkem (částka) 552 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 74%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 26%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 552 000 Kč
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 000 h
  Výroční zpráva  

   zpět na přehled