Sitemap

Frýdecká 410
73961 Třinec

558 339 016

sikorova@edlit-human.cz

www.edlit-human.cz

Facebook

IČ: 02514028

   Upravit záznam

EDLiT Human o.p.s.

Poslední aktualizace: 3. 10. 2017 14:11

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Zařazení dle oboru: Vzdělávání
Region: Moravskoslezský

Anotace / poslání organizace:
Posláním společnosti je obecně prospěšná činnost zaměřená na růst vzdělanosti občanů, řešení problematiky zaměstnanosti, včetně poskytování pomoci sociálně vyloučeným skupinám na trh práce, osobám ohroženým ztrátou zaměstnání, osobám ucházejícím se o zaměstnání či připravujícím se na změnu zaměstnání nebo na vykonávání jiné výdělečné činnosti, včetně podnikání.Bankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
běžný 107-6995170207 0100 CZK
DMS konta
název číslo
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
PhDr. Jarmila Vrátná ředitelka společnosti 604 147 175 vratna@edlit-human.cz
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Bc Martina Sikorová asistentka 734 582 235 sikorova@edlit-human.cz
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) --
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách --
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví ANO 
Audit organizace NE 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) 802 439 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 8%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) 89%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 2%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 983 118 Kč
— mzdy (pouze %) 47%
— ostatní (pouze %) 52%
Hospodářský výsledek -180 678 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
2.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 208 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 26%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 5%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 1%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 50%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 18%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 186 000 Kč
— mzdy (pouze %) 65%
— ostatní (pouze %) 35%
Hospodářský výsledek 22 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
101 900 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
1.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 000 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) 10 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 90%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 10%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 9 000 Kč
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) 9 000%
Hospodářský výsledek 1 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

   zpět na přehled