Sitemap

Plzenecká 13
32600 Plzeň

377421034

roubalova@cppt.cz

www.cppt.cz

Facebook

IČ: 25232142

Nabídka služeb a produktů

1. Kontaktní centrum, CPPT, o.p.s., je odborné zařízení, které nabízí služby snižující rizika související s užíváním návykových látek. Poskytuje skupinu služeb: • lidem, kteří chtějí abstinovat • lidem, kteří ...

   Upravit záznam

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Poslední aktualizace: 17. 08. 2018 11:41

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Zařazení dle oboru: Sociální a zdravotní služby
Region: Plzeňský

Anotace / poslání organizace:
CPPT je obecně prospěšnou společností poskytující služby prevence vzniku nežádoucích sociálních jevů, zejména závislostí na návykových látkách a dále služby snižující nežádoucí zdravotní i sociální dopady zneužívání návykových látek na jednotlivce, jeho blízké osoby a společnost. Spektrum služeb umožňuje zájemcům nalézt při spolupráci optimální konstruktivní způsob řešení jejich nelehké životní situace včetně podpory při vykročení do života bez závislosti.Bankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
3065308309 0800 CZK
DMS konta
název číslo
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
PhDr. Petr Hrouzek ředitel PhD. hrouzek@cppt.cz
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Bc. Petra Roubalová projektová manažerka 601026931 roubalova@cppt.cz
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) --
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách A.N.O. APSS ČR
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví ANO 
Audit organizace ANO 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2017
Výnosy celkem (částka) 12 146 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 5%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 94%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 1%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 12 146 000 Kč
— mzdy (pouze %) 75%
— ostatní (pouze %) 25%
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 653 866 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
28.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) 9 734 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 4%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 93%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 3%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 9 934 000 Kč
— mzdy (pouze %) 69%
— ostatní (pouze %) 31%
Hospodářský výsledek -200 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 356 253 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
24.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 9 589 948 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 3%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 94%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 3%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 9 244 857 Kč
— mzdy (pouze %) 71%
— ostatní (pouze %) 29%
Hospodářský výsledek 345 091 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 284 505 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
17.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013
Výnosy celkem (částka) 8 668 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 8%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 52%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 5%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 1%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 34%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 8 683 000 Kč
— mzdy (pouze %) 72%
— ostatní (pouze %) 28%
Hospodářský výsledek -15 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 254 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
18.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

   zpět na přehled