Sitemap

Oplanská 2614
19016 Praha 9

222534777

info@asociaceneuplnychrodin.cz

www.VašeVyzivne.cz

Facebook

IČ: 22903259

   Upravit záznam

Asociace neúplných rodin, z.s.

Poslední aktualizace: 13. 12. 2017 14:59

Právní forma: Spolek
Zařazení dle oboru: Ochrana lidských práv
Region: Hl.m.Praha

Anotace / poslání organizace:
Cílem spolku je dosáhnout takových změn, kdy by děti vychovávané pouze jedním rodičem měly podmínky pro všestranný rozvoj, který povede k jejich rovnoprávnému uplatnění v životě, a dále pak vytvořit takové podmínky pro rodiče dětí, které by jim dovolily žít plnohodnotný život srovnatelný s kvalitou života lidí žijících v rodinách úplných. Cílem spolku je dále poskytovat účinnou pomoc při obhajování konkrétních právních nároků nezletilých dětí.Bankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
8880288802 2010 CZK
DMS konta
název číslo
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Ing. Filip Sýkora předseda 22534777 filip.sykora@vasevyzivne.cz
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Ing. Filip Sýkora místopředseda 22534777 filip.sykora@vasevyzivne.cz
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) 3
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách --
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví NE 
Audit organizace NE 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) 2 259 275 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 700 000%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 1 084 965%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 24 310%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 450 000%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 1 606 396 Kč
— mzdy (pouze %) 18%
— ostatní (pouze %) 82%
Hospodářský výsledek 652 879 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 828 965 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
4.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 210 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 100%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 210 000 Kč
— mzdy (pouze %) 90%
— ostatní (pouze %) 10%
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
210 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
1.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

   zpět na přehled