Sitemap

Rudé armády 59
43144 Droužkovice

602167243

parentproject@parentproject.cz

parentproject.cz

Facebook

IČ: 26540401

   Upravit záznam

PARENT PROJECT, z. s.

Poslední aktualizace: 8. 06. 2019 18:10

Právní forma: Spolek
Zařazení dle oboru: Sociální a zdravotní služby
Region: Ústecký

Anotace / poslání organizace:
Posláním PARENT PROJECT, z. s. je zvyšování kvality života osob s svalovou dystrofií Duchenne/ Becker či jiným vzácným nervosvalovým onemocněním a jejich rodin. Dále jsou to aktivity směřující ke zvyšování kvality lékařské a sociální péče, k zajištění multidisciplinární péče.
PARENT PROJECT, z. s.:
- získává, zpracovává a předává rodičům i odborné veřejnosti informace o výzkumu DMD/BMD a standardech péče,
- zajišťuje rodinám podporu odborníků (poradce domácí péče, psychoterapeutku, ergoterapeutku) a jejich napojení na odborné centrum,
- šíří povědomí o životě s nervosvalovým onemocněním, pořádá odborné lékařské konference a pobytové vzdělávací akce pro rodiny, svépomocná setkání,
- úzce spolupracuje s odbornými centry a podporuje registr svalových dystrofií, je v kontaktu s farmaceutickými firmami s cílem realizace klinických studií v ČR a zapojení pacientů do těchto studií, případně so klinických studií v zahraničí, spolupracuje se zahraničními pacientskými organizacemi a s výzkumnými centry v Evropě i USA,
- ve spolupráci s odborníky vede on-line odbornou poradnu, získává finanční prostředky za účelem zajištění cílů: LÉČBA VÝZKUM NADĚJE.
Bankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
Poštovní spořitelna 0194971330 0300 CZK
DMS konta
název číslo
DMS SVAL 87777
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Ing. Patrik Kunčar člen VV 732 972 121 kuncar@parentproject.cz
MUDr. Hana Némethová člen VV 728 300 738 nemethova@parentproject.cz
Ing. Tomáš Gürtler člen VV 602 319 610 gurtler@parentproject.cz
Ing. René Břečťan místopředseda VV 724 603 202 brectan@parentproject.cz
Ing. Jitka Reineltová předsedkyně VV 602 167 243 reineltova@parentproject.cz
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Ing. Jitka Reineltová předsedkyně VV 602 167 243 reineltova@parentproject.cz
Bc. Patricie Rusková koordinátorka 603 298 893 ruskova@parentproject.cz
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) 98
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách United Parent project, Česká asociace pro vzácná onemocnění, Národní rada osob se zdravotním postižením,
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví ANO 
Audit organizace NE 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2018
Výnosy celkem (částka) 5 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 1%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 10%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 25%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 20%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 35%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) 5%
Ostatní (pouze % bez částky) 4%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 3 Kč
— mzdy (pouze %) 33%
— ostatní (pouze %) 67%
Hospodářský výsledek 1 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
57 550 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
4.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 800 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2017
Výnosy celkem (částka) 2 798 008 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 3%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 21%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 18%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 21%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 35%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) 2%
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 1 000 000 Kč
— mzdy (pouze %) 85%
— ostatní (pouze %) 15%
Hospodářský výsledek 1 200 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
257 123 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
4.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 600 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) 1 272 815 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 7%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 23%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 22%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 31%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 11%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) 2%
Ostatní (pouze % bez částky) 4%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 1 016 895 Kč
— mzdy (pouze %) 19%
— ostatní (pouze %) 81%
Hospodářský výsledek 255 920 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
146 700 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 200 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 518 519 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 9%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 29%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 19%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 12%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 19%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) 3%
Ostatní (pouze % bez částky) 9%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 1 078 089 Kč
— mzdy (pouze %) 23%
— ostatní (pouze %) 77%
Hospodářský výsledek -559 570 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
57 550 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 000 h
  Výroční zpráva  

   zpět na přehled