Sitemap

Fügnerovo náměstí 1808/3 1808
120 Praha 2

603852740

cepova@prave-ted-ops.cz

https://pravetedops.cz

Facebook

IČ: 29154901
DIČ: CZ29154901

   Upravit záznam

Právě teď! o.p.s.

Poslední aktualizace: 14. 11. 2018 23:40

Právní forma: Ústav
Zařazení dle oboru: Jiné
Region: Hl.m.Praha

Anotace / poslání organizace:
Našim posláním, tak jak jsme si vytyčili při založení naší neziskové organizace, je snaha o změnu vnímání problematiky stáří a stárnutí a dále snaha o aktivní mezigenerační komunikaci a diskuzi.Bankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
běžný 258492161 0300
DMS konta
název číslo
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Bc. Iveta Luxová ředitelka, spoluzakladatelka 603852715 luxova@prave-ted-ops.cz
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Ing. Hana Čepová předsedkyně dozorčí rady, spoluzakladatelka 603852740 cepova@prave-ted-ops.cz
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) --
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách ne
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví ANO 
Audit organizace ANO 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2017
Výnosy celkem (částka) 2 575 833 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 12%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 13%
EU fondy (pouze % bez částky) 71%
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) 1%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 2 830 120 Kč
— mzdy (pouze %) 27%
— ostatní (pouze %) 72%
Hospodářský výsledek -254 196 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
443 947 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
2.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) 507 484 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 75%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 22%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 3%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 468 948 Kč
— mzdy (pouze %) 20%
— ostatní (pouze %) 80%
Hospodářský výsledek 38 536 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
78 358 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 483 280 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 97%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 3%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 342 386 Kč
— mzdy (pouze %) 9%
— ostatní (pouze %) 91%
Hospodářský výsledek 140 894 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
32 300 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

   zpět na přehled