Sitemap


Nabídka služeb a produktů

Dobrovolnictví - jak na to

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST JE SMYSLEM I CÍLEM NAŠÍ PRÁCE Snažíme se zprostředkovávat naše hodnoty dobrovolníkům, organizacím i firmám, se kterými spolupracujeme. Posláním HESTIA - Centra pro dobrovolnictví je šířit a rozvíjet ...

   Upravit záznam

Poslední aktualizace:

Právní forma:
Zařazení dle oboru: Jiné
Region:

Anotace / poslání organizace:
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) --
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách --
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví NE 
Audit organizace NE 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2017
Výnosy celkem (částka) 6 701 934 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 19%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 55%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 12%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 1%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 5%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 8%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 6 373 727 Kč
— mzdy (pouze %) 66%
— ostatní (pouze %) 33%
Hospodářský výsledek 328 206 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 565 989 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
9.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 10 092 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) 6 603 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 30%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 50%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 11%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 8%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 6 078 000 Kč
— mzdy (pouze %) 65%
— ostatní (pouze %) 34%
Hospodářský výsledek 525 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 485 093 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
9.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 12 759 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 6 410 511 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 38%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 38%
EU fondy (pouze % bez částky) 3%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 14%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 6%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 1%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 5 939 547 Kč
— mzdy (pouze %) 65%
— ostatní (pouze %) 34%
Hospodářský výsledek 470 963 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 542 616 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
9.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 13 353 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) 7 193 067 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 31%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 33%
EU fondy (pouze % bez částky) 21%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 6%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 3%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 4%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 5 933 000 Kč
— mzdy (pouze %) 62%
— ostatní (pouze %) 38%
Hospodářský výsledek 1 114 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 444 792 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
8.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 10 899 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013
Výnosy celkem (částka) 6 173 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 24%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 24%
EU fondy (pouze % bez částky) 23%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 13%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 3%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 1%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 12%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 5 720 000 Kč
— mzdy (pouze %) 56%
— ostatní (pouze %) 44%
Hospodářský výsledek 433 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 226 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
8.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 8 900 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2012
Výnosy celkem (částka) 6 290 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 46%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 21%
EU fondy (pouze % bez částky) 22%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 7%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 1%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 3%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 7 215 000 Kč
— mzdy (pouze %) 43%
— ostatní (pouze %) 57%
Hospodářský výsledek -925 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 082 640 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
7.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 10 500 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2011
Výnosy celkem (částka) 7 634 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 27%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 17%
EU fondy (pouze % bez částky) 47%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 7%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 1%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 1%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 6 989 000 Kč
— mzdy (pouze %) 59%
— ostatní (pouze %) 41%
Hospodářský výsledek 645 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 049 220 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
10.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 9 950 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2010
Výnosy celkem (částka) 7 750 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 22%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 27%
EU fondy (pouze % bez částky) 5%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 1%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 1%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 11%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 33%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 7 946 000 Kč
— mzdy (pouze %) 60%
— ostatní (pouze %) 40%
Hospodářský výsledek -196 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 172 530 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
10.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 18 500 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2009
Výnosy celkem (částka) 5 693 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 21%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 14%
EU fondy (pouze % bez částky) 16%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 2%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 3%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 44%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 7 108 000 Kč
— mzdy (pouze %) 43%
— ostatní (pouze %) 57%
Hospodářský výsledek -1 415 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 172 120 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
8.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 18 800 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2008
Výnosy celkem (částka) 4 115 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 37%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 26%
EU fondy (pouze % bez částky) 2%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 20%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 6%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 9%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 4 937 000 Kč
— mzdy (pouze %) 58%
— ostatní (pouze %) 42%
Hospodářský výsledek -822 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 322 740 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
7.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 18 600 h

   zpět na přehled