Sitemap

Damilská 172
26601 Tetín

722955596

info@klubickoberoun.cz

www.klubickoberoun.cz

Facebook

IČ: 24151262
DIČ: CZ24151262

   Upravit záznam

Klubíčko Beroun, z.ú.

Poslední aktualizace: 7. 09. 2018 15:33

Právní forma: Ústav
Zařazení dle oboru: Sociální a zdravotní služby
Region: Středočeský

Anotace / poslání organizace:
Vytváříme příležitosti pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem.

Naše poslání:
Posláním neziskové organizace Klubíčko Beroun, z.ú. je sdílet s rodinami pečujícími o blízkého se zdravotním postižením či seniora náročnou péči takovou formou a v takovém v rozsahu, jaký rodina aktuálně potřebuje a umožnit tak uživateli žít v jeho přirozeném prostředí.

Náš cíl
Naším cílem je poskytovat komplex terénních, ambulantních i pobytových sociálních služeb, terapií, celoživotního vzdělávání, integrovaných volnočasových aktivit, který umožní uživatelům žít v jejich přirozeném prostředí a zároveň uživatelům vytvářet podmínky pro navazování přirozených sociálních kontaktů mimo rodinu, poskytnout prostor pro seberealizaci uživatele, posilovat jeho samostatnost a soběstačnost a pomoci mu maximálně rozvinout jeho potenciál s respektem k jeho potřebám.

Naše vize
Klubíčko Beroun, z. ú. je stabilní, nezávislá a konkurenceschopná nezisková organizace poskytující dětem a dospělým se zdravotním postižením a seniorům komplex terénních, ambulantních i pobytových sociálních služeb, terapií, celoživotního vzdělávání, integrovaných volnočasových aktivit, možnost přechodného ubytování i celoročního bydlení a nabídku pracovního uplatnění.Bankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
Klubíčko Beroun, z.ú./ Transparentní 9039039039 0800
Veřejná sbírka Klubíčko Beroun, z.ú./ Transparentní 2900220753 2010
Klubíčko Beroun, z.ú./ Transparentní 2600168295 2010
DMS konta
název číslo
DMS ROK KLUBICKO 87777
DMS KLUBICKO 87777
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Alena Pecková Ředitelka z.ú. 722955596 apeckova@klubickoberoun.cz
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Alena Pecková Ředitelka z.ú. 725757707 apeckova@klubickoberoun.cz
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) --
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví ANO 
Audit organizace ANO 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2017
Výnosy celkem (částka) 6 782 530 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 19%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 77%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 1%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 1%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 2%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 7 080 814 Kč
— mzdy (pouze %) 64%
— ostatní (pouze %) 36%
Hospodářský výsledek -298 284 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) 4 969 762 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 27%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 66%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 1%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 3%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 1%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 2%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 5 024 235 Kč
— mzdy (pouze %) 64%
— ostatní (pouze %) 36%
Hospodářský výsledek -54 473 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 4 956 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 23%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 64%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 6%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 5%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 4 604 000 Kč
— mzdy (pouze %) 65%
— ostatní (pouze %) 35%
Hospodářský výsledek 352 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
13.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 254 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) 3 428 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 25%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 66%
EU fondy (pouze % bez částky) 1%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 1%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 3%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 1%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 3 555 000 Kč
— mzdy (pouze %) 65%
— ostatní (pouze %) 35%
Hospodářský výsledek -127 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
19.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013
Výnosy celkem (částka) 3 179 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 18%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 65%
EU fondy (pouze % bez částky) 11%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 2%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 4%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 3 146 000 Kč
— mzdy (pouze %) 65%
— ostatní (pouze %) 65%
Hospodářský výsledek 33 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
785 137 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
6.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 3 600 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2012
Výnosy celkem (částka) 382 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 64%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) 22%
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) 14%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 434 000 Kč
— mzdy (pouze %) 19%
— ostatní (pouze %) 81%
Hospodářský výsledek -52 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
90 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
1.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 2 372 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2011
Výnosy celkem (částka) 149 777 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 81%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) 15%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 4%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 151 490 Kč
— mzdy (pouze %) 10%
— ostatní (pouze %) 90%
Hospodářský výsledek -1 702 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
15 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 511 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2010
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2009
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2008
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

   zpět na přehled