Sitemap

Damilská 172
26601 Tetín

722955596

info@klubickoberoun.cz

www.klubickoberoun.cz

Facebook

IČ: 24151262
DIČ: CZ24151262

   Upravit záznam

Klubíčko Beroun, z.ú. - Vytváříme příležitosti pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem.

Poslední aktualizace: 13. 02. 2018 20:17

Právní forma: Ústav
Zařazení dle oboru: Sociální a zdravotní služby
Region: Středočeský

Anotace / poslání organizace:
Naše poslání:
Posláním neziskové organizace Klubíčko Beroun, z.ú. je sdílet s rodinami pečujícími o blízkého se zdravotním postižením či seniora náročnou péči takovou formou a v takovém v rozsahu, jaký rodina aktuálně potřebuje a umožnit tak uživateli žít v jeho přirozeném prostředí.

Náš cíl
Naším cílem je poskytovat komplex terénních, ambulantních i pobytových sociálních služeb, terapií, celoživotního vzdělávání, integrovaných volnočasových aktivit, který umožní uživatelům žít v jejich přirozeném prostředí a zároveň uživatelům vytvářet podmínky pro navazování přirozených sociálních kontaktů mimo rodinu, poskytnout prostor pro seberealizaci uživatele, posilovat jeho samostatnost a soběstačnost a pomoci mu maximálně rozvinout jeho potenciál s respektem k jeho potřebám.

Naše vize
Klubíčko Beroun, z. ú. je stabilní, nezávislá a konkurenceschopná nezisková organizace poskytující dětem a dospělým se zdravotním postižením a seniorům komplex terénních, ambulantních i pobytových sociálních služeb, terapií, celoživotního vzdělávání, integrovaných volnočasových aktivit, možnost přechodného ubytování i celoročního bydlení a nabídku pracovního uplatnění.Bankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
Klubíčko Beroun, z.ú. 2600168295 2010
Veřejná sbírka Klubíčko Beroun, o.p.s 2900220753 2010
DMS konta
název číslo
DMS ROK KLUBICKO 87777
DMS KLUBICKO 87777
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Alena Pecková Ředitelka z.ú. 722955596 apeckova@klubickoberoun.cz
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Alena Pecková Ředitelka z.ú. 725757707 apeckova@klubickoberoun.cz
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) --
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví ANO 
Audit organizace ANO 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2017
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 4 956 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 23%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 64%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 6%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 5%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 4 604 000 Kč
— mzdy (pouze %) 65%
— ostatní (pouze %) 35%
Hospodářský výsledek 352 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
13.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 254 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) 3 428 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 25%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 66%
EU fondy (pouze % bez částky) 1%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 1%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 3%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 1%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 3 555 000 Kč
— mzdy (pouze %) 65%
— ostatní (pouze %) 35%
Hospodářský výsledek -127 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
19.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013
Výnosy celkem (částka) 3 179 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 18%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 65%
EU fondy (pouze % bez částky) 11%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 2%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 4%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 3 146 000 Kč
— mzdy (pouze %) 65%
— ostatní (pouze %) 65%
Hospodářský výsledek 33 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
785 137 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
6.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 3 600 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2012
Výnosy celkem (částka) 382 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 64%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) 22%
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) 14%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 434 000 Kč
— mzdy (pouze %) 19%
— ostatní (pouze %) 81%
Hospodářský výsledek -52 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
90 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
1.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 2 372 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2011
Výnosy celkem (částka) 149 777 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 81%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) 15%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 4%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 151 490 Kč
— mzdy (pouze %) 10%
— ostatní (pouze %) 90%
Hospodářský výsledek -1 702 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
15 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 511 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2010
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2009
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2008
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

   zpět na přehled