Sitemap

Janáčkova 10/1426
70200 Ostrava, Moravská Ostrava

777301263

info@ctemedetem.cz

www.celeceskoctedetem.cz/

Facebook

IČ: 27767612
DIČ: CZ27767612

   Upravit záznam

Celé Česko čte dětem o.p.s.

Poslední aktualizace: 26. 09. 2019 09:20

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Zařazení dle oboru: Vzdělávání
Region: Moravskoslezský

Anotace / poslání organizace:
POSLÁNÍM obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem® je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť
a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně. Každý den.Bankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
ČSOB 204135054 0300 CZK
DMS konta
název číslo
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Mgr. Eva Katrušáková ředitelka 777301263 katrusakova@ctemedetem.cz
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Monika Škanderová manažerka kulturních projektů 777074664 skanderova@ctemedetem.cz
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) --
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách --
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví ANO 
Audit organizace NE 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2018
Výnosy celkem (částka) 4 226 840 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 6%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 31%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 59%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 1%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 4 073 028 Kč
— mzdy (pouze %) 25%
— ostatní (pouze %) 74%
Hospodářský výsledek 153 811 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
2.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2017
Výnosy celkem (částka) 3 488 352 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 5%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 6%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 1%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 86%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 3 241 885 Kč
— mzdy (pouze %) 27%
— ostatní (pouze %) 72%
Hospodářský výsledek 246 467 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
3.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) 3 185 934 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 6%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 13%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 40%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 35%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 3%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 2 616 334 Kč
— mzdy (pouze %) 42%
— ostatní (pouze %) 57%
Hospodářský výsledek 569 600 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
3.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 2 008 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 8%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 14%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 57%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 4%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 12%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 2 430 000 Kč
— mzdy (pouze %) 43%
— ostatní (pouze %) 57%
Hospodářský výsledek -421 756 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
3.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) 2 491 515 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 23%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 8%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 55%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 14%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 2 536 237 Kč
— mzdy (pouze %) 41%
— ostatní (pouze %) 59%
Hospodářský výsledek -44 722 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 038 461 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
3.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 3 500 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013
Výnosy celkem (částka) 2 436 590 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 26%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 17%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 47%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 10%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 2 673 357 Kč
— mzdy (pouze %) 37%
— ostatní (pouze %) 63%
Hospodářský výsledek -195 927 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
995 484 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
2.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 3 000 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2012
Výnosy celkem (částka) 2 412 300 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 17%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 22%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 38%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 15%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 2 351 180 Kč
— mzdy (pouze %) 30%
— ostatní (pouze %) 70%
Hospodářský výsledek 61 060 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
606 698 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
2.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 2 000 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2011
Výnosy celkem (částka) 2 634 300 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 21%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 35%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 33%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 11%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 2 590 710 Kč
— mzdy (pouze %) 27%
— ostatní (pouze %) 73%
Hospodářský výsledek 43 589 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
587 851 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
2.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 7 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2010
Výnosy celkem (částka) 1 368 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 1 272 000 Kč
— mzdy (pouze %) 40%
— ostatní (pouze %) 60%
Hospodářský výsledek 96 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
68 194 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2009
Výnosy celkem (částka) 1 617 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 2 345 000 Kč
— mzdy (pouze %) 25%
— ostatní (pouze %) 75%
Hospodářský výsledek -728 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
54 701 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2008
Výnosy celkem (částka) 1 566 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 1 387 000 Kč
— mzdy (pouze %) 32%
— ostatní (pouze %) 68%
Hospodářský výsledek 179 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
68 162 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

   zpět na přehled