Sitemap

Španělská 10
12000 Praha 2

221180121

info@audabiac.cz

www.audabiac.cz

Facebook

IČ: 26524163
DIČ: CZ26524163

   Upravit záznam

AUDABIAC, z.s.

Poslední aktualizace: 25. 04. 2017 12:36

Právní forma: Spolek
Zařazení dle oboru: Kultura a umění
Region: Hl.m.Praha

Anotace / poslání organizace:
Audabiac je spolek založený za účelem realizace projektu "Uměním ke svobodě". Hlavním cílem projektu je vytvářet pro děti z dětských domovů takové podmínky a prostředí, které je inspirují, motivují, rozvíjejí jejich tvůrčí fantazii a pozitivně ovlivňují jejich sebepojetí.
V roce 2005 vznikla v průběhu uměleckých dílen letních pobytů Audabiaku myšlenka, vytvořit interaktivní projekt pro veřejnost. Od roku 2006 tak bylo poprvé možné shlédnout interaktivní výstavu Orbis Pictus aneb..., která se postupně rozrostla ve svébytný projekt.
www.audabiac.cz
Bankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
ČSOB a.s 170698931 0300
DMS konta
název číslo
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
PhDr. Irena Jirků člen výkonného výboru
Jiří Zocher člen výkonného výboru
Ing. Daniela Kubelková člen výkonného výboru +420603550596 dkubelkova@orbis-pictus.com
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Ing. Daniela Kubelková ředitelka +420603550596 dkubelkova@orbis-pictus.com
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) 7
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách --
Plátce DPH ANO 
Podvojné účetnictví ANO 
Audit organizace NE 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) 342 546 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 31%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 14%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 14%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 68%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 1 769 242 Kč
— mzdy (pouze %) 8%
— ostatní (pouze %) 91%
Hospodářský výsledek -1 426 696 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 1 156 157 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 58%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 28%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 27%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 41%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 3 939 397 Kč
— mzdy (pouze %) 9%
— ostatní (pouze %) 90%
Hospodářský výsledek -2 783 240 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) 1 239 808 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 78%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 2%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 48%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 7%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 21%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 2 817 664 Kč
— mzdy (pouze %) 15%
— ostatní (pouze %) 84%
Hospodářský výsledek -1 577 856 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013
Výnosy celkem (částka) 5 050 945 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 97%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 1%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 9%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 35%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 2%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 7 565 508 Kč
— mzdy (pouze %) 29%
— ostatní (pouze %) 71%
Hospodářský výsledek -2 514 563 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2012
Výnosy celkem (částka) 7 250 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 8 067 000 Kč
— mzdy (pouze %) 28%
— ostatní (pouze %) 72%
Hospodářský výsledek -817 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
973 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
4.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 13 440 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2011
Výnosy celkem (částka) 12 534 800 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 93%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 3%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 3%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 1%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 17 749 600 Kč
— mzdy (pouze %) 15%
— ostatní (pouze %) 85%
Hospodářský výsledek -5 214 730 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
973 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
4.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 33 390 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2010
Výnosy celkem (částka) 7 371 510 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 45%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 13%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 22%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 18%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 1%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 7 858 050 Kč
— mzdy (pouze %) 24%
— ostatní (pouze %) 76%
Hospodářský výsledek -486 533 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 008 040 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
4.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 2 253 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2009
Výnosy celkem (částka) 13 275 700 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 61%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 5%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 31%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 4%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 13 403 100 Kč
— mzdy (pouze %) 27%
— ostatní (pouze %) 73%
Hospodářský výsledek -127 425 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 958 850 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
5.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2008
Výnosy celkem (částka) 7 360 840 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 6%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 16%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 77%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 1%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 7 183 680 Kč
— mzdy (pouze %) 7%
— ostatní (pouze %) 93%
Hospodářský výsledek 447 161 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
309 413 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
2.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 4 505 h

   zpět na přehled