Sitemap

Štefánikova 5462
76001 Zlín

577218708

info@idomino.eu

www.idomino.eu

Facebook

IČ: 48472476
DIČ: CZ48472476

   Upravit záznam

DOMINO cz, o.p.s.

Poslední aktualizace: 22. 08. 2017 05:57

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Zařazení dle oboru:
Region: Zlínský

Anotace / poslání organizace:
Posláním organizace DOMINO je podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy,
podpora zdravého fungování rodin s dětmi, pomoc rodinám s problémy, upevňování a rozvíjení rodičovských rolí, integrace rodin do společnosti, poskytování preventivních opatření v rámci sociálního vyloučení rodin s dětmi, pomoc a podpora sociálně znevýhodněných rodin při začleňování do běžného života. V oblasti náhradní rodinné péče je posláním organizace DOMINO doprovázení náhradních rodin, podpora a rozvoj náhradní rodinné péče, posilování rodinných vazeb, rozvoj povědomí o této problematice, zvyšování hodnoty náhradní rodiny (pěstounské a osvojitelské rodiny) ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji.Bankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
Moneta Money Bank 159924328 0600 CZK
DMS konta
název číslo
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
PhDr. Ing. Ph.D. Leona Hozová předsedkyně správní rady 577218708/577211809 info@idomino.eu
Bc. Michaela Slavíková ředitelka 577218708/577211809 info@idomino.eu
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Ing. Alena Hovorková administrativní pracovnice 577218708/577211809 info@idomino.eu
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) --
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách Asociace NNO, SPEKTRUM - Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje, Síť mateřských center, Taneční unie
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví ANO 
Audit organizace ANO 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2012
Výnosy celkem (částka) 7 874 960 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 41%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 46%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 13%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 7 836 310 Kč
— mzdy (pouze %) 54%
— ostatní (pouze %) 46%
Hospodářský výsledek 38 648 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
833 400 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
19.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 300 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2011
Výnosy celkem (částka) 8 130 720 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 42%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 47%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 10%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 8 422 460 Kč
— mzdy (pouze %) 49%
— ostatní (pouze %) 51%
Hospodářský výsledek -291 745 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
826 812 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
19.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 2 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2010
Výnosy celkem (částka) 8 570 930 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 34%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 65%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 8 556 900 Kč
— mzdy (pouze %) 50%
— ostatní (pouze %) 50%
Hospodářský výsledek 14 030 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
826 812 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
19.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 2 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2009
Výnosy celkem (částka) 6 251 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 44%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 55%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 1%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 6 244 000 Kč
— mzdy (pouze %) 49%
— ostatní (pouze %) 51%
Hospodářský výsledek 6 851 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
734 724 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
17.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 2 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2008
Výnosy celkem (částka) 5 621 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 54%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 44%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 1%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 1%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 5 995 000 Kč
— mzdy (pouze %) 42%
— ostatní (pouze %) 58%
Hospodářský výsledek -373 627 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
729 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
10.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 2 h

   zpět na přehled