Sitemap

Polská 1664/15
12000 Praha 2 - Vinohrady

+420773209320

info@crohn.cz

www.crohn.cz

Facebook

IČ: 22720936

   Upravit záznam

Pacienti IBD z. s.

Poslední aktualizace: 15. 08. 2017 14:36

Právní forma: Spolek
Zařazení dle oboru: Sociální a zdravotní služby
Region: Hl.m.Praha

Anotace / poslání organizace:
Hlavním cílem spolku je zlepšení celkové péče o pacienty trpící idiopatickými střevními záněty, podpora a pomoc pacientům a jejich rodinným příslušníkům.
K základním činnostem sdružení a k naplnění hlavního cíle zejména náleží:
a) pořádání odborných přednášek, konzultací, kulturních, vzdělávacích, výukových a společenských akcí,
b) provozování webových stránek sdružení,
c) zprostředkování informací o nemoci a nových možnostech léčby,
d) zajištění zdravotního, sociálního a právního poradenství,
e) vydávání informačních a propagačních materiálů, odborně zaměřených publikací a dalších
tiskovin souvisejících s činností a výsledky sdružení,
f) podílení se na přípravě právních předpisů a připomínkovém řízení k navrhovaným právním předpisům týkajících se naplňování cíle sdružení
g) spolupráce s odbornou veřejností a lobbing (hájení oprávněných zájmů),
h) spolupráce s praktickými a odbornými lékaři, s odbornými společnostmi, subjekty a pracovišti zabývajících se léčbou,
i) spolupráce s organizacemi s obdobným zaměřením na území ČR i v zahraničí,
j) podpora výzkumu a moderních metod léčby,
k) organizace rekondičních pobytů pro své členy a jejich rodinné příslušníky,
l) prezentace sdružení a jeho výsledků ve vztahu k pacientské a odborné veřejnosti,
m) zajištění a správa prostředků určených pro vlastní činnost sdružení a nakládání s nimi v souladu s cílem a zaměřením sdružení.



Bankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
Běžný účet - členské poplatky 2600595086 2010 CZK
Běžný účet 2118787389 0800 CZK
DMS konta
název číslo
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Ing. Karel Dušek předseda kontrolní komise +420605883221 dusek@crohn.cz
JUDr. Michal Sýkora místopředseda spolku +420776151352 sykora@crohn.cz
PhDr. Martina Pfeiferová předsedkyně spolku +420604898604 martina@crohn.cz
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
PhDr. Martina Pfeiferová předsedkyně spolku +420604898604 martina@crohn.cz
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) 872
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách EFCCA (European Federation of Crohn's and Ulcerative Colitis Associations)
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví ANO 
Audit organizace NE 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) 1 146 777 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 22%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 36%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 36%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) 6%
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 1 211 614 Kč
— mzdy (pouze %) 41%
— ostatní (pouze %) 59%
Hospodářský výsledek -65 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
3.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 048 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 1 225 910 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 19%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 26%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 50%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) 5%
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 1 084 654 Kč
— mzdy (pouze %) 36%
— ostatní (pouze %) 64%
Hospodářský výsledek 141 255 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
3.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 992 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) 1 090 378 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 30%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 6%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 58%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) 6%
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 720 440 Kč
— mzdy (pouze %) 8%
— ostatní (pouze %) 92%
Hospodářský výsledek 369 938 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
40 500 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013
Výnosy celkem (částka) 280 283 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 77%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 23%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 356 462 Kč
— mzdy (pouze %) 5%
— ostatní (pouze %) 95%
Hospodářský výsledek -76 178 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2012
Výnosy celkem (částka) 286 016 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 64%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 36%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 334 103 Kč
— mzdy (pouze %) 32%
— ostatní (pouze %) 68%
Hospodářský výsledek -48 086 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
51 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 965 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2011
Výnosy celkem (částka) 442 521 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 40%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 60%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 429 214 Kč
— mzdy (pouze %) 21%
— ostatní (pouze %) 79%
Hospodářský výsledek 13 307 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
45 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 648 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2010
Výnosy celkem (částka) 211 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 84%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 16%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 104 000 Kč
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) 100%
Hospodářský výsledek 107 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 520 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2009
Výnosy celkem (částka) 195 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 33%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 67%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 116 000 Kč
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) 100%
Hospodářský výsledek 79 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 2 h

   zpět na přehled