Sitemap

Golčova 24
14800 Praha 4

777262979

info@zitspolu.cz

www.zitspolu.cz/

Facebook

IČ: 24166685

   Upravit záznam

ŽÍT SPOLU o.p.s.

Poslední aktualizace: 22. 09. 2013 15:10

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Zařazení dle oboru:
Region: Hl.m.Praha

Anotace / poslání organizace:
ŽÍT SPOLU o.p.s. chce skrze své aktivity podporovat rodinu v širokém slova smyslu, mezigenerační soužití, znevýhodněné členy rodiny, ale i zdravou rodinu jako prevenci patologických jevů ve společnosti.Bankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
ŽÍT SPOLU 2500191412 2010 CZK
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Mgr. Jana Neumanová ředitelka 777262979 neumanova@zitspolu.cz
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Mgr. Jana Neumanová ředitelka 777262979 neumanova@zitspolu.cz
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) --
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách Unie center pro rodinu a komunitu
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví ANO 
Audit organizace NE 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2012
Výnosy celkem (částka) 1 057 050 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 80%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 14%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) 6%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 1 045 680 Kč
— mzdy (pouze %) 72%
— ostatní (pouze %) 28%
Hospodářský výsledek 11 375 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
2.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 110 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2011
Výnosy celkem (částka) 88 267 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 100%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 45 284 Kč
— mzdy (pouze %) 27%
— ostatní (pouze %) 73%
Hospodářský výsledek 42 983 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
12 400 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
1.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 20 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2010
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2009
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

   zpět na přehled