Sitemap

Filipova 2013/1
148 Praha 4 - Chodov

224826860

info@eda.cz

www.eda.cz

Facebook

IČ: 24743054

Nabídka služeb a produktů

Naším posláním je pomáhat rodinám dětí se specifickými potřebami zvládat složité životní situace.

Zastáváme názor, že odborníkem na vlastní dítě má být rodič a ne instituce. Jsme oporou rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým a dalším postižením. Poskytujeme profesionální sociální službu rané péče, a to už ...

   Upravit záznam

EDA cz, z. ú.

Poslední aktualizace: 7. 08. 2019 14:27

Právní forma: Ústav
Zařazení dle oboru: Sociální a zdravotní služby
Region: Hl.m.Praha

Anotace / poslání organizace:
EDA pomáhá rodinám dětí se specifickými potřebami zvládat složité životní situace.

Raná péče
Nezisková organizace EDA pomáhá rodinám, kde se narodí dítě se zrakovým a kombinovaným postižením či ohrožením vývoje v raném věku. Poskytuje odborné služby, poradenství a psychickou oporu rodinám ve čtyřech krajích České republiky – na území Hl. města Prahy, Středočeského, Pardubického a části Ústeckého kraje. Služby jsou poskytovány v domácím prostředí, kde se dítě cítí nejlépe, a jsou prevencí časného umisťování dětí do ústavní péče.
Poradkyně jsou odbornicemi v oblasti rané péče, vedle podpory rodin poskytují vzdělávací kurzy akreditované MPSV, osvětu zdravotnického personálu a školení spolupracujících profesionálů doma i v zahraničí.
Poslání a cíle
Prostřednictvím odborné terénní služby pomáháme rodičům nebo zákonným zástupcům vychovávat dítě v přirozeném prostředí jeho domova a podpořit jeho vývoj tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání.
Cílová skupina:
Rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 let věku dítěte.

Krizová Linka EDA
Linka EDA (tel. 800 40 50 60) je první celorepubliková krizová linka a chat pro rodiny dětí po těžkém úraze, s onemocněním či postižením. Slouží především jako psychologická podpora rodinám ve chvílích krize. Na linku je možné volat bezplatně z celé České republiky každou středu a čtvrtek od 9 do 17 hodin. Nadstandartní službou Linky EDA je zprostředkování konzultace s odborníky – např. pediatrem, neurologem, fyzioterapeutem či oftalmologem.
Cílová skupina:
Rodinní příslušníci dětí po zjištění závažné diagnózy (věk dítěte do 18, resp. 26 let).

Bankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
Běžný účet 5481081309 0800 CZK
DMS konta
název číslo
DMS EDA 30 87777
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Mgr. Petra Mžourková ředitelka 724400821 petra.mzourkova@eda.cz
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Lenka Holubcová Fundraiser 734218835 info@eda.cz
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) --
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách Asociace pracovníků v rané péči, o.s.
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví ANO 
Audit organizace ANO 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2018
Výnosy celkem (částka) 15 869 519 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 7%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 58%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 6%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 17%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 11%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 15 864 138 Kč
— mzdy (pouze %) 63%
— ostatní (pouze %) 27%
Hospodářský výsledek -5 381 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 971 705 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
20.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2017
Výnosy celkem (částka) 12 864 122 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 7%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 65%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 16%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 2%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 10%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 12 624 945 Kč
— mzdy (pouze %) 74%
— ostatní (pouze %) 26%
Hospodářský výsledek 239 177 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 778 942 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
20.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) 11 958 239 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 6%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 61%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 5%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 4%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 24%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 11 952 081 Kč
— mzdy (pouze %) 66%
— ostatní (pouze %) 34%
Hospodářský výsledek 6 158 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 709 274 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
29.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 140 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 10 908 489 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 6%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 55%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 5%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 3%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 29%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 10 908 119 Kč
— mzdy (pouze %) 68%
— ostatní (pouze %) 32%
Hospodářský výsledek 369 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 669 512 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
15.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 150 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) 7 684 974 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 6%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 78%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 3%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 3%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 9%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 7 684 276 Kč
— mzdy (pouze %) 70%
— ostatní (pouze %) 29%
Hospodářský výsledek 698 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 588 885 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
14.2
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013
Výnosy celkem (částka) 7 636 140 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 5%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 67%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 6%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 2%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 16%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 4%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 7 635 520 Kč
— mzdy (pouze %) 63%
— ostatní (pouze %) 37%
Hospodářský výsledek 615 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 574 820 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
12.9
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 689 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2012
Výnosy celkem (částka) 7 351 100 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 5%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 51%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 8%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 3%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 8%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 25%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 7 337 950 Kč
— mzdy (pouze %) 65%
— ostatní (pouze %) 35%
Hospodářský výsledek 13 147 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 310 520 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
10.7
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 615 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2011
Výnosy celkem (částka) 4 893 710 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 80%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 4%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 6%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 6%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 2%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 5 544 560 Kč
— mzdy (pouze %) 56%
— ostatní (pouze %) 44%
Hospodářský výsledek -115 221 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 059 340 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
10.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 680 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2010
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2009
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2008
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

   zpět na přehled