Sitemap

Markova 600/6
15800 Praha

+420 734 795 306

adra@adra.cz

www.adra.cz

Facebook
Skype: adra.czech.republic

IČ: 61388122
DIČ: CZ61388122

   Upravit záznam

ADRA, o.p.s.

Poslední aktualizace: 6. 05. 2019 21:38

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Zařazení dle oboru: Rozvojová a humanitární pomoc
Region: Hl.m.Praha

Anotace / poslání organizace:
Posláním ADRA ČR je pomáhat lidem, kteří se nacházejí v ohrožení života a majetku, žijí v osamění, chudobě a nouzi, anebo jejichž základní lidská práva a svobody nejsou respektovány k dosažení reálné, pozitivní a udržitelné změny života. ADRA ČR pomáhá lidem bez rozdílů rasy, pohlaví a náboženství.Bankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
ADRA 33243324 0300 CZK
DMS konta
název číslo
DMS ADRADOBROVOLNIK 87777
DMS KENA 87777
DMS ADRA 87777
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Ing. Radomír Špinka ředitel organizace 737 077 482 radek.spinka@adra.cz
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Veronika Raszková +420 734 795 306 veronika.raszkova@adra.cz, adra@adra.cz
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) --
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách FoRS, AVPO, Klimatická koalice, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Česko proti chudobě, CONCORD, VOICE, ADRA International, ADRA EU
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví ANO 
Audit organizace ANO 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2018
Výnosy celkem (částka) 90 844 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2017
Výnosy celkem (částka) 71 392 808 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 1%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 49%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 17%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 33%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 71 392 808 Kč
— mzdy (pouze %) 29%
— ostatní (pouze %) 71%
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 585 220 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
78.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 63 798 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) 67 942 129 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 1%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 51%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 16%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 32%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 67 942 129 Kč
— mzdy (pouze %) 26%
— ostatní (pouze %) 74%
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 522 300 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
68.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 63 200 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 74 790 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 1%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 55%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 14%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 30%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 74 744 000 Kč
— mzdy (pouze %) 26%
— ostatní (pouze %) 74%
Hospodářský výsledek 46 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 329 800 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
55.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 68 200 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) 70 168 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 69 767 000 Kč
— mzdy (pouze %) 26%
— ostatní (pouze %) 74%
Hospodářský výsledek 401 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 65 674 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013
Výnosy celkem (částka) 102 247 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 96 645 000 Kč
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek 4 589 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 52 137 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2012
Výnosy celkem (částka) 59 125 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 60 821 000 Kč
— mzdy (pouze %) 25%
— ostatní (pouze %) 75%
Hospodářský výsledek -1 696 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 54 216 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2011
Výnosy celkem (částka) 108 159 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 108 147 000 Kč
— mzdy (pouze %) 21%
— ostatní (pouze %) 79%
Hospodářský výsledek 12 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
46.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2010
Výnosy celkem (částka) 96 386 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 96 336 000 Kč
— mzdy (pouze %) 22%
— ostatní (pouze %) 78%
Hospodářský výsledek 50 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2009
Výnosy celkem (částka) 75 290 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 75 118 000 Kč
— mzdy (pouze %) 27%
— ostatní (pouze %) 73%
Hospodářský výsledek 172 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 200 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2008
Výnosy celkem (částka) 71 493 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 72 741 000 Kč
— mzdy (pouze %) 20%
— ostatní (pouze %) 80%
Hospodářský výsledek -1 248 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 080 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

   zpět na přehled