Sitemap

Fügnerovo náměstí 5
12000 Praha 2

602610693

duha@spolecnostduha.cz

www.spolecnostduha.cz

Facebook

IČ: 45247439

   Upravit záznam

Společnost DUHA, z. ú.

Poslední aktualizace: 31. 08. 2017 15:44

Právní forma: Ústav
Zařazení dle oboru: Sociální a zdravotní služby
Region: Hl.m.Praha

Anotace / poslání organizace:
Posláním Společnosti DUHA je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života.
Bydlení – možnost bydlet v běžných bytech v různých částech Prahy a možnost pečovat o vlastní domácnost.
Práce a vzdělávání – možnost trávit den aktivně, učit se dovednostem potřebným pro každodenní život, najít si zaměstnání.
Volný čas a zábava – možnost využívat svůj volný čas podle svých zájmů jako ostatní obyvatelé Prahy.
Přátelé, rodina, vztahy – možnost navazovat a prožívat vztahy k blízkým lidem.
Život ve společnosti – možnost využívání služeb a kulturních akcí pro veřejnost, navazování běžných sousedských vztahů, uplatnění volebního práva.
Bankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
Běžný účet 23232111 0100 CZK
DMS konta
název číslo
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
PaedDr. Eva Brožová ředitelka 602610694 duha@spolecnostduha.cz
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) --
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách SPMP (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením), ČRSS (Česká rada sociálních služeb), SKOK (Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací)
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví ANO 
Audit organizace ANO 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) 24 215 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 23%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 69%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 8%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 24 215 000 Kč
— mzdy (pouze %) 74%
— ostatní (pouze %) 26%
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 721 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
50.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 150 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 24 872 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 22%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 69%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 1%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 7%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 1%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 24 808 000 Kč
— mzdy (pouze %) 70%
— ostatní (pouze %) 30%
Hospodářský výsledek 64 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 657 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
49.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 100 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2012
Výnosy celkem (částka) 23 168 400 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 22 423 600 Kč
— mzdy (pouze %) 69%
— ostatní (pouze %) 31%
Hospodářský výsledek 744 800 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2011
Výnosy celkem (částka) 22 912 600 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 25 520 100 Kč
— mzdy (pouze %) 64%
— ostatní (pouze %) 36%
Hospodářský výsledek -2 607 490 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2010
Výnosy celkem (částka) 25 918 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 25 723 000 Kč
— mzdy (pouze %) 72%
— ostatní (pouze %) 28%
Hospodářský výsledek 195 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2009
Výnosy celkem (částka) 24 406 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 26 262 000 Kč
— mzdy (pouze %) 70%
— ostatní (pouze %) 30%
Hospodářský výsledek -1 856 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 301 480 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2008
Výnosy celkem (částka) 22 157 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 22 520 000 Kč
— mzdy (pouze %) 71%
— ostatní (pouze %) 29%
Hospodářský výsledek -363 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 312 200 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

   zpět na přehled