Sitemap

Brunnerova 1011/3
163 Praha 17 - Řepy

284684959

nautis@nautis.cz

www.nautis.cz

Facebook

IČ: 26623064

   Upravit záznam

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Poslední aktualizace: 13. 09. 2017 16:02

Právní forma: Ústav
Zařazení dle oboru:
Region: Hl.m.Praha

Anotace / poslání organizace:
Pomáháme světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu.

Národní ústav pro autismus, z.ú. (ve zkratce NAUTIS) vznikl v listopadu 2015 změnou právní formy a názvu spolku Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s. K transformaci na ústav došlo na základě podmínek vyplývajících z nového občanského zákoníku v oblasti spolkové činnosti.

Organizace původně vznikla jako občanské sdružení v roce 2003 na základě dlouhodobé spolupráce odborníků (psychologů, psychiatrů, terapeutů a pedagogů) s rodinami dětí s poruchou autistického spektra (PAS). Hlavním důvodem založení byla naléhavá potřeba začít řešit problematiku lidí s autismem komplexně, podat pomocnou ruku nejen dětem a dospělým s poruchou autistického spektra, ale i všem těm, kteří o ně pečují nebo jim poskytují své služby – rodinám, institucím a odborné veřejnosti.

V současné době poskytujeme komplexní nabídku služeb prostřednictvím profesionálních a vysoce motivovaných zaměstnanců a externích spolupracovníků. Fungování organizace zajišťujeme prostřednictvím všech dostupných veřejných a soukromých zdrojů (dotace ze státního rozpočtu, projekty z ESF, granty v různých programech, firemní fundraising atd.) a finančními prostředky získanými z prodeje služeb a produktů.

Prostřednictvím poskytovaných služeb, publikační činnosti, zapojením se do komunitního plánování sociálních služeb a systematickými vzdělávacím a osvětovými aktivitám podporujeme komplexní profesionální péči o děti i dospělé s autismem a jejich blízké především v těchto oblastech:
• diagnostika, psychologické a psychiatrické služby,
• sociální služby (raná péče, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby, domov se zvláštním režimem, sociální rehabilitace, odborné poradenství),
• podpora rodin dětí i dospělých s autismem (zejm. zájmové a vzdělávací aktivity vč. rekondičních pobytů),
• vzdělávací, pracovní a sociální odborné programy pro lidi s poruchou autistického spektra,
• vzdělávání odborníků, zejména psychologů, lékařů, pedagogů a podpůrného personálu, který se podílí na péči o osoby s PAS,
• informovanost a osvěta odborné i laické veřejnosti o problematice autismu, osvětové akce pro veřejnost,
• programy podporovaného zaměstnání.

Web: www.nautis.cz
Facebook: www.facebook.com/nautis.czBankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
Expobank CZ a.s. 5111440001 4000 CZK
DMS konta
název číslo
DMS TRV NAUTIS 90 87 777
DMS TRV NAUTIS 60 87 777
DMS TRV NAUTIS 30 87 777
DMS NAUTIS 90 87 777
DMS NAUTIS 60 87 777
DMS NAUTIS 30 87 777
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Magdalena Čáslavská ředitelka 605246139 magdalena.caslavska@nautis.cz
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Jana Sirotková ředitelka pro rozvoj a vnější vztahy 774723185 jana.sirotkova@nautis.cz
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) --
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách Od června 2010 je NAUTIS stálým členem mezinárodní organizace Autism-Europe, která prosazuje zájmy a práva lidí s autismem a jejich rodin v Evropě.
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví ANO 
Audit organizace ANO 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) 35 220 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 33%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 27%
EU fondy (pouze % bez částky) 5%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 2%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 2%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 30%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 34 460 000 Kč
— mzdy (pouze %) 66%
— ostatní (pouze %) 34%
Hospodářský výsledek 760 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
2 903 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
70.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 710 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 39 413 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 25%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 34%
EU fondy (pouze % bez částky) 23%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 3%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 3%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 12%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 39 623 000 Kč
— mzdy (pouze %) 65%
— ostatní (pouze %) 35%
Hospodářský výsledek -208 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
2 344 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
80.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 520 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) 46 230 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 20%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 30%
EU fondy (pouze % bez částky) 34%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 2%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 1%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 7%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 45 270 000 Kč
— mzdy (pouze %) 66%
— ostatní (pouze %) 38%
Hospodářský výsledek 795 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
2 399 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
98.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 344 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013
Výnosy celkem (částka) 47 886 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 17%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 30%
EU fondy (pouze % bez částky) 34%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 2%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 1%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 1%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 7%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 48 048 000 Kč
— mzdy (pouze %) 62%
— ostatní (pouze %) 38%
Hospodářský výsledek -160 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
2 302 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
83.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 5 800 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2012
Výnosy celkem (částka) 38 803 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 18%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 35%
EU fondy (pouze % bez částky) 26%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 2%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 1%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 1%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 17%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 38 271 000 Kč
— mzdy (pouze %) 66%
— ostatní (pouze %) 44%
Hospodářský výsledek 489 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
2 396 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
70.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 4 100 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2011
Výnosy celkem (částka) 35 598 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 15%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 51%
EU fondy (pouze % bez částky) 21%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 3%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 1%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 5%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 4%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 34 413 000 Kč
— mzdy (pouze %) 68%
— ostatní (pouze %) 32%
Hospodářský výsledek 1 185 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
2 159 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
51.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 12 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2010
Výnosy celkem (částka) 28 735 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 15%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 58%
EU fondy (pouze % bez částky) 15%
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 2%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 10%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 27 318 000 Kč
— mzdy (pouze %) 67%
— ostatní (pouze %) 33%
Hospodářský výsledek 1 417 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 793 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
40.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2009
Výnosy celkem (částka) 20 358 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 15%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 50%
EU fondy (pouze % bez částky) 5%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 3%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 1%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 6%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 20%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 18 207 000 Kč
— mzdy (pouze %) 63%
— ostatní (pouze %) 37%
Hospodářský výsledek 2 151 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 723 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
32.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 4 100 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2008
Výnosy celkem (částka) 16 857 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 30%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 26%
EU fondy (pouze % bez částky) 21%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 2%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 1%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 3%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) 17%
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 16 767 000 Kč
— mzdy (pouze %) 53%
— ostatní (pouze %) 47%
Hospodářský výsledek 90 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
1 520 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
32.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

   zpět na přehled