Sitemap

Brichtova 819
15200 Praha 5

+420724173217

jindrova@orbipontes.cz

www.orbipontes.cz

Facebook

IČ: 22611100
DIČ: neplátce

   Upravit záznam

ORBI PONTES, z.s.

Poslední aktualizace: 2. 04. 2019 12:20

Právní forma: Spolek
Zařazení dle oboru: Kultura a umění, Volnočasové a zájmové aktivity, Vzdělávání
Region: Hl.m.Praha

Anotace / poslání organizace:
- podpora znevýhodněných osob v oblasti vzdělávání a zaměstnávání a vytváření podmínek pro sociální, zdravotní a pracovní začlenění do společnosti, překonávání bariér
- realizace programů a projektů zaměřených na oblast vzdělávání, zaměstnání, zvyšování informovanosti, podpora rovného přístupu k informacím a službám
- působení na veřejnosti při prosazování správného přístupu a tolerance k těmto osobám prostřednictvím otevřené komunikace
- spolupráce s vládními, nevládními, mezinárodními organizacemi a jinými subjekty, které sledují obdobné nebo stejné cíle
- vzdělávání veřejnosti

ORBI PONTES z.s. je organizace založená jako občanské sdružení 30.5.2012 vedená u Městského soudu v Praze ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 24448.Bankovní spojení
typ účtu číslo účtu kód banky kód měny
ORBI PONTES 2000279098 2010 CZK
DMS konta
název číslo
Statutární orgány
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Bc. Eva Adlerová člen Rady spolku +420702275025 adlerova@orbipontes.cz
Ing. Jana Firlová místopředsedkyně Rady spolku +420731678900 firlova@orbipontes.cz
Monika Jindrová předsedkyně Rady spolku +420724173217 jindrova@orbipontes.cz
Kontaktní osoby
titul jméno příjmení funkce tel./fax e-mail
Monika Jindrová předsedkyně Rady spolku +420724173217 jindrova@orbipontes.cz
Ladislav Kratochvíl ředitel netelefonuje kratochvil@orbipontes.cz
Počet členů spolku (týká se pouze spolků) 5
Členství v dalších asociacích. sítích a střechách Přidružené členství: •Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) •Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z.s. (ASNEP, z.s.)
Plátce DPH NE 
Podvojné účetnictví ANO 
Audit organizace NE 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2018
Výnosy celkem (částka) 43 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 8%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) 92%
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 95 Kč
— mzdy (pouze %) 17%
— ostatní (pouze %) 78%
Hospodářský výsledek -52 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
43 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
1.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 150 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2017
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 250 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2016
Výnosy celkem (částka) 396 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 19%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 80%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) 1%
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 356 Kč
— mzdy (pouze %) 11%
— ostatní (pouze %) 89%
Hospodářský výsledek 40 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
39 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
1.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 150 h

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2015
Výnosy celkem (částka) 273 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 2%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 97%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) 1%
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 185 000 Kč
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek 88 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 000 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2014
Výnosy celkem (částka) 1 233 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 2%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) 78%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 19%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) 1%
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 1 176 000 Kč
— mzdy (pouze %) 45%
— ostatní (pouze %) 55%
Hospodářský výsledek 57 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
430 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
3.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2013
Výnosy celkem (částka) 542 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) 51%
Firemní dárci (pouze % bez částky) 30%
Individuální dárci (pouze % bez částky) 10%
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) 9%
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 514 000 Kč
— mzdy (pouze %) 58%
— ostatní (pouze %) 42%
Hospodářský výsledek 27 000 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
230 000 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
3.0
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2012
Výnosy celkem (částka) 45 003 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) 33%
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) 67%
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka 40 468 Kč
— mzdy (pouze %) 37%
— ostatní (pouze %) 63%
Hospodářský výsledek 4 535 Kč
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
15 120 Kč
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky 1 640 h
  Výroční zpráva  

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2011
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 2010
Výnosy celkem (částka) --
Příjmy z vlastní činnosti (pouze % bez částky) --
Veřejné zdroje (pouze % bez částky) --
EU fondy (pouze % bez částky) --
Firemní dárci (pouze % bez částky) --
Individuální dárci (pouze % bez částky) --
Nadace a nadační fondy (pouze % bez částky) --
Členské příspěvky (pouze % bez částky) --
Ostatní (pouze % bez částky) --
Náklady a jejich specifikace:
— celková částka --
— mzdy (pouze %) --
— ostatní (pouze %) --
Hospodářský výsledek --
Součet tří nejvyšších ročních přijmů v organizaci
(zahrnuje i případné dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a částky, které zaměstnanec organizaci fakturoval jako OSVČ, započítávají se též odvody státu)
--
Počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky --

   zpět na přehled